Karesinin Hünerli Elleri - Geleneksel El Sanatları Yarışması
Karesinin Hünerli Elleri - Geleneksel El Sanatları Yarışması

 

KARESİ KENT KONSEYİ BAŞKANLIĞI
“Karesi’nin Hünerli Elleri Geleneksel Sanatlar Yarışması”

A) GENEL KATILIM ŞARTLARI

1) Geleneksel Sanatların gelişimine katkı sağlamak amacıyla düzenlenen bu yarışmanın adı “Karesi’nin Hünerli Elleri Geleneksel Sanatlar Yarışması”dır.

2) 8 ayrı dalda düzenlenen yarışmanın adları şu şekildedir:

 1. Geleneksel dövme keçe yapımı(ıslak)
 2. Hüsn-i Hat
 3. Tezhip
 4. Minyatür
 5. Ebrû
 6. Çini
 7. Kırkyama
 8. Balıkesir Pullusu

3) Yarışmaya gönderilecek eserler, ilan edilen Seçici Kurul tarafından değerlendirilecektir. Her yıl içeriğe göre seçici kurulda değişiklikler yapılabilir.

4) Yarışma dalları ile ilgili esaslar, Yarışma Şartnamesinde yer almaktadır.

5) Yarışma Genel Katılım Şartları ve Yarışma Şartnamesinde her yıl değişiklik yapılabilir. İlgili şartlar ve şartnameler, sadece 2016 yılı için geçerlidir.

6) Yarışmaya, Seçici Kurul Üyeleri dışında, amatör veya profesyonel tüm sanatçılar ile sanat öğrencileri katılabilir.

7) Yarışmaya her sanatçı, sadece bir eserle katılabilecektir.

8) Yarışmaya her katılımcı, en fazla bir dalda katılabilir.

9) Yarışmaya başvuru için herhangi bir yaş ve eğitim düzeyi sınırlaması bulunmamaktadır.

10) Yarışmaya Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ve yabancı ülke vatandaşları başvurabilir. Ayrıca, yurt içinden ve yurt dışından başvuru yapılabilir.

11) Katılımcı, yarışmaya gönderdiği eserin tümüyle kendisine ait olduğunu ve tüm izinlerin alındığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Eserin başkasına ait olması durumunda, doğabilecek telif hakkı ihlallerinin hukuki sorumluluğu katılımcıya aittir. Ödül alan katılımcılardan, bu beyan ve kabullerin dışında hareket ettiği anlaşılanlardan elde ettikleri ödül, unvan ve kazanımları geri alınır. Bu durum, diğer yarışmacıların sıralamalarında değişiklik yapılacağı anlamı taşımaz.

12) Yarışma ve sergi sonrasında Ödül alan ürünler Müzede sergilenmek üzere Karesi Kent Konseyi Başkanlığı'nda kalacak olup derece almayan eserler kişilere iade edilecektir

13) Herhangi bir eserin, Seçici Kurul tarafından ödüle layık görülmemesi durumunda, o daldaki ödüller iptal edilir.

14) Yarışmaya gönderilecek eser, daha önce hiçbir yerde sergilenmemiş ve yayınlanmamış olmalıdır.

15) KARESİ KENT KONSEYİ BAŞKANLIĞI, yarışmaya gönderilen eserlerin görselleri, eser bilgileri ve sanatçı ile ilgili bilgileri, eser ödül alsın ya da almasın- yarışma ile doğrudan veya dolaylı olarak ilgili olan kitap, katalog, broşür, afiş vb. basılı materyalde; ayrıca, tanıtım amacıyla web sitesi, internet ve basın tanıtım çalışmalarında kullanma hakkına sahiptir. Bunun için, eser sahibine herhangi bir telif ücreti ödenmeyecektir.

16) KARESİ KENT KONSEYİ BAŞKANLIĞI, yarışmaya gönderilen eserleri, eserlerin görsellerini ve ilgili bilgileri, ödül alsın ya da almasın gerektiği zaman sergileme hakkına sahiptir.

17) Yarışmaya katılacak eserler, yarışma takvimine uygun şekilde sanatçı tarafından gönderilir ve yarışma sonunda, sanatçı tarafından teslim alınır. Eserler, teslim edilirken veya teslim alınırken, mutlaka teslim ve tesellüm tutanağı ile işlem yapılması zorunludur.

18) Gönderimlerden kaynaklanan kayıp ve zararlardan KARESİ KENT KONSEYİ BAŞKANLIĞI sorumlu olmayacaktır.

19)  Yarışmaya gönderilecek eserde veya arkasında, hiçbir şekilde isim, imza, mühür vb. tanıtıcı simge kullanılmayacaktır. Yazının arkasına, sağ kenara, 6 haneli rakam ve 1 harften oluşan bir rumuz yazılacaktır (örneğin: “066496 B” gibi.) Sanatçı; isim, soy isim, e-posta adresi, -varsa- internet sitesi, ev telefonu, cep telefonu, yazışma adresi, doğum tarihi, başvurduğu dal ve diğer bilgilerinin yazılı olduğu kâğıdı imzalayıp bir mektup zarfına koyarak ağzını yapıştıracak ve zarfın üzerine de eserin arkasındaki 6 haneli rakam ve 1 harften oluşan bir rumuzu yazacaktır. Eseri teslim ederken veya gönderirken, bu zarfı da birlikte teslim edecektir.(EK-1)

20) Kargo ile yapılacak eser teslimlerinde; kargo ücreti, sigorta ve benzeri giderlerle kargo esnasında meydana gelebilecek hasar ve gecikmeler, katılımcıların sorumluluğunda olup, kargoda zarar gören eserler değerlendirmeye alınmayacaktır.

21) Puanlama: Usulüne uygun olarak yarışmaya gönderilen eserler, ilk kez, Seçici Kurul huzurunda açılacaktır. Her Seçici Kurul Üyesi, eserlere, bağımsız olarak puan verecektir. Her eser için, verilen puanların ortalaması alınarak, eserin almış olduğu puan belirlenecektir. Seçim, iki aşamadan oluşacaktır.

      1. Aşama: Verilen puanların ortalaması, 50 ve üzeri olan eserler, ikinci aşamaya geçmeye hak kazanacaktır. İlk aşamada, eserler bir arada değerlendirmeye alınacaktır.

      2. Aşama: Bu aşamada, eserler, tek tek puanlanacak, oylama sonunda, dereceye girenler ve sergilemeye değer görülen eserler belirlenmiş olacaktır.

22) Yarışmada her dal için 1., 2. ve 3. belirlenecektir. Ayrıca, sıralamaya giren ilk beş eser, sergi kataloguna girmeye ve sergilenmeye hak kazanacaktır.

23) Yarışmada ilk üçe girenlere, para ödülü. 4.ve 5. ye mansiyon ödülü verilecektir. 16).maddede belirtildiği üzere(Sergilenme hakkı kazanan eserlere para ödülü verilmeyecektir.)

24) Başvuru Adresi: Karesi Kent Konseyi Başkanlığı
Eski Kuyumcular Mah. Milli Kuvvetler Cad. Yeşilyol Sok. No: 5 (Karesi Belediyesi 7 kat) Karesi / Balıkesir Tel: 0266 241 16 65

25) Bu yarışmaya başvuran ve yarışmaya kabul edilen her sanatçı, yarışmanın bütün koşullarını kabul eder ve şartnamelere uymayı taahhüt eder.

B) ŞARTNAME

a) Hüsn-i Hat Yarışma Şartnamesi

1) Yarışmanın hat çeşidi, “Sülüs” ve “Tâlik”,“Nesih”tir.

2) Yazı metni için, aşağıdaki 6 seçenekten herhangi biri seçilebilir:

1.    “MÜ’MİN, SEVEN VE SEVİLENDİR.”

Arapça Yazılışı
اَلْمُؤْمِنُ إِلْفٌ مَأْلُوفٌ

Arapça Okunuşu
"EL-MU'MİNU İLFUN ME'LÛFUN"

Geçtiği Yer
MÜSNED

 1. “MÜ'MİN'DEN BAŞKA DOST EDİNME!”

 

Arapça Yazılışı

لَا تُصَاحِبْ إِلَّا مُؤْمِنًا

 

Arapça Okunuşu

"LÂ TÜSÂHİB İLLÂ MÜ'MİNEN"

 

Geçtiği Yer

EBÛ DÂVÛD, TİRMİZÎ.

 

 

 1. “AMELLER SONUNA GÖREDİR.”

 

Arapça Yazılışı

بالخواتيم الأعمال

 

Arapça Okunuşu

"EL-E'MÂLU BİL-HAVÂTÎMİ"

Geçtiği Yer

BUHÂRÎ

 

 

 1. “İŞLERİN HAYIRLISI ORTA YOL OLANIDIR.”

 

Arapça Yazılışı
خَيْرُالْاُمُورِاَوْسَاتُهَا  

 

Arapça Okunuşu

"HAYRU'L UMÛRİ EVSÂTUHÂ"
 

Geçtiği Yer

BEYHAKÎ

 

 

 1. “ALLAH'DAN BİLDİKLERİNİZ İLE SAKININ!”

 

Arapça Yazılışı

الله فِيمَا تَعْلَمْ اِتَّقِ 

 

Arapça Okunuşu

"İTTEKI'LLAHE FÎ MÂ TA'LEM"
 

Geçtiği Yer

TİRMİZÎ

 

 

 1. “ÇİN'DE DAHİ OLSA, İLMİ TALEB EDİN!”

 

Arapça Yazılışı

 اطلبوا العلم ولو بالصين

 

Arapça Okunuşu

"UTLUBÛ'L İLME VE LEV Bİ'S SÎNÎ"
 

Geçtiği Yer

BEYHÂKÎ, TABERÂNÎ.

 

3) Eserin yazı alanı, 35 x 50 cm arasında olacak; sanatçı, yazı formatını, bu alanlar içerisinde istediği gibi ayarlayabilecektir. Kalem ölçüleri de, sanatçının takdirindedir.  Siyah renkli hat mürekkebi kullanılacaktır. Âyet bitim yerleri, daha sonraki durak süslemeleri için boş bırakılacaktır. Paspartu, ölçüye dâhil değildir. Eserde taşma yapılırsa, bu, ölçü içerisinde kalacaktır.

4) Yazılar, klasik olarak hazırlanmış aharlı kâğıtlara yazılacak, yazı üzerine herhangi bir imza atılmayacak, imza yeri veya satırı boş bırakılarak belirtilecektir. Kağıt üzerinde, herhangi bir süsleme yapılmayacaktır. Kâğıt, herhangi bir pastel renkte olabilir.

5) Yazı kâğıtları, herhangi bir murakka’ veya mukavvaya yapıştırılmayacak; ancak, düzgün olarak iki mukavva arasına konularak, kırılmayacak bir şekilde teslim edilecektir. Yazılar, asla rulo şeklinde teslim edilmeyecektir.

6) Yazılar, kıt’a formunda veya farklı bir düzenleme ile yazılabilir. Satırların dağılımı, tamamen sanatçının takdirine bırakılmıştır.

7) Genel Katılım Şartları’na ve yukarıdaki şartlara uymayan eserler, imla yanlışı olanlar ve zamanında teslim edilmeyen eserler, yarışma dışında tutulacaktır.

8) Eser, çerçevesiz olarak gönderilecektir.

 

b) Tezhip Yarışma Şartnamesi

1) Eser, 35 x 50 cm ölçüleri içerisinde yapılacaktır. Bu ölçüler içerisinde, daha küçük ebatlarda eser gönderilebilir. Ölçü, ana resim içindir. Paspartu, ölçüye dâhil değildir.

2) Gönderilecek eserde, Hat ve Minyatür kullanılmayacaktır.

3) Eserde taşma yapılırsa, bu, ölçü içerisinde kalacaktır.

4) Konu sınırlaması bulunmamaktadır.

5) Kâğıt, altın ve su bazlı boyalar kullanılacaktır.

6) Eser, çerçevesiz ve paspartulu olarak gönderilecektir.

  

c) Minyatür Yarışma Şartnamesi

1) 35 x 50 cm ölçüleri içerisinde yapılacaktır. Bu ölçüler içerisinde, daha küçük ebatlarda eser gönderilebilir. Ölçü, ana resim içindir. Paspartu, ölçüye dâhil değildir.

2) Eserde taşma yapılırsa, bu, ölçü içerisinde kalacaktır.

3) Konusu Balıkesir tarihi ve kültürü üzerine uygulamalar kabul edilecektir.

4) Eser çerçevesiz ve paspartulu olarak gönderilecektir.

5) Eser ve konusu ile ilgili en az bir paragraflık açıklama metni gönderilecektir.

 

ç) Ebru Yarışma Şartnamesi

1) Yarışmaya, sadece “çiçekli ebru” ile katılım sağlanacaktır.

2) Eser, 35 x 50 cm ölçüsünde olacaktır.

3) Eser, çerçevesiz ve paspartulu olarak gönderilecektir.

4) Paspartu, ölçüye dâhil değildir.

5) Eser konusu ile ilgili olarak, en az bir paragraflık bir açıklama metni gönderilecektir.

   

d) Çini Yarışma Şartnamesi

1) Yarışmaya, Türk Çini Sanatı Tarihi’nde bilinen geleneksel çini tekniklerinin ve üsluplarının kullanıldığı Balıkesir tarihi ve kültürü üzerine uygulamalar kabul edilecektir.

2) Eserler, çini duvar karoları kullanılarak tasarlanabileceği gibi, 25 cm üzeri dik form çalışması halinde hazırlanacaktır.

3) Eserlerin en uzun kenarı, genişliği veya yüksekliği 80 cm’yi geçmemelidir.

4) Ölçü, ana tasarım içindir. Eserde taşma yapılırsa, bu, ölçü içerisinde kalacaktır.

5) Konu sınırlaması bulunmamaktadır.

6) Eserler, bitmiş ve sergilenmeye hazır olacak şekilde değerlendirmeye tabi tutulacaktır.

 

e) Kırkyama Yarışma Şartnamesi

1) Kırkyama ürünlerinde, örtü üzerine çalışılacaktır. Desen, obje ve benzeri sınırlama yapılmayacak; ancak, ürün boyutları 1m. X 1m.’den küçük olmayacaktır.

2) Çeşitli örtüler üzerine yapılacak makine nakış ve piko süslemelerinde, örtü sınırlaması yoktur. Ancak; yastık, giysi, sandık ve pano gibi ürünler yarışmaya dâhil edilmez.

3) Yarışmacılar, istedikleri sayıda Geleneksel el işi kırkyama ürünü ile yarışmaya katılabilir. Ancak, aynı öğretmen ve aynı kursiyere, sadece bir ürünü ile final ödülü verilir.

4) Yarışmaya, ürün ile birlikte ürünün kalıp/şablonu da gönderilmek zorundadır.

f)  Geleneksel keçe Yarışma Şartnamesi

1:Geleneksel dövme keçe(ıslak) olacaktır.

2:Keçeyi yarışmacı kendisi hazırlayacaktır.

3:Konu açık olmakla birlikte (geleneksel tasarım)olacaktır.

g) “Balıkesir Pullusu”  Yarışma Şartnamesi

1-orijinal ürünler veya orijinal parçalardan kesilerek aplik tekniği ile hazırlanan eserler yarışmaya katılamaz.

2-Balıkesir Pullu işleme tekniğinde esas olan“domates gülü yapımı, pul işlemesi ve tırtıl işlemesi” tekniklerinin üçünün de eserde olması gerekmektedir.

Desen üzerinde yardımcı olarak farklı nakış, el işleri teknikleri, pul işleme teknikleri orijinal “Balıkesir pullusu” tekniğinin önüne geçmeyecektir

3- Eserlerin orijinal işleme tekniği, desenleri modernize edilerek güne uyarlanmış şekilde olabilir. Eserlerde ürün sınırlaması yoktur, Balıkesir pullusu gelinliği, takı tasarımları, ev aksesuarları, dekarosyon ürünleri gibi çeşitler olabilir. Ölçü sınırlaması yoktur.

4-yarışmaya ürünle birlikte kalıbı/şablonu da gönderilecektir.

C) ÖDÜLLER:

Yarışma Dalı

Birincilik Ödülü

İkincilik Ödülü

Üçüncülük Ödülü

        Keçe

3.000 TL

2.000 TL

1.000 TL

        Hüsn-i Hat

3.000 TL

2.000 TL

1.000 TL

        Tezhip

3.000 TL

2.000 TL

1.000 TL

        Minyatür

3.000 TL

2.000 TL

1.000 TL

        Ebrû

3.000 TL

2.000 TL

1.000 TL

        Çini

3.000 TL

2.000 TL

1.000 TL

        Kırkyama

3.000 TL

2.000 TL

1.000 TL

Balıkesir Pullusu

3.000 TL

2.000 TL

1.000 TL

 

D) YARIŞMA TAKVİMİ

Eser Teslim Tarihleri:                                 01 Şubat – 30 Mayıs 2016

Seçici Kurul Değerlendirme Tarihleri:    11-15 Ağustos 2016

Sonuçların Açıklanma Tarihi:                  15 Ağustos 2016

Ödül Töreni Tarihi:                                     06 Eylül 2016

Sergileme Tarihleri:                                    06.11 Eylül 2016

 

 

 

 

 

 

F)YÜRÜTME KURULU

1:Mürsel SABANCI

2:Yücel DAĞTAŞ

3:Ahmet İNAN

4:Nesrin İLBARS

5:Serdil OKUMUŞ

6:Nursel SÜZANER KILIÇ

7:Mustafa CANSEVEN

8:Aysegül KABLAN

9:Neriman KARASU

10:Nurhan SÖKMEN

11:İlknur İNAN