2. GELENEKSEL MATEMATİKLE OYNUYORUM RESFEBE YARIŞMASI
2. GELENEKSEL MATEMATİKLE OYNUYORUM RESFEBE YARIŞMASI

"MATEMATİKLE OYNUYORUM RESFEBE YARIŞMASI"

 Karesi Kaymakamlığı, Büyükşehir Belediyesi ve Balıkesir Üniversitesi Matematik topluluğu tarafından desteklenen İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü  tarafından hazırlanan "Matematikle oynuyorum resfebe yarışması " projesi Karesi İlçe Milli Eğitime bağlı bulunan tüm resmi ve özel ortaokullarda uygulanacaktır.

HEDEF KİTLE: Karesi ilçesinde bulunan tüm resmi ve özel ortaokullardaki 5. 6. 7.  ve 8. sınıf öğrencileri

PROJENİN BAŞLATILMA GEREKÇELERİ:

          Kavram öğretiminde öncelik olarak öğrenciyi belli bir zihinsel gelişmişlik seviyesine ulaştırmak, analitik düşünme becerisini geliştirip merak uyandırmak gerekmektedir. Matematik diğer alanlara göre zihinsel alana daha çok hitap ettiğinden, bilişsel faktörler önemli bir yere sahiptir. Günümüzde kullanılan bilgi öğrenme sistemlerinin bir sonucu olarak bilginin beyin tarafından hızlıca algılanması, işlenmesi geriye düşünce olarak geri verilmesinde sıkıntılar yaşanmaktadır. Bu da beynimizin geniş kapasiteli kullanılmasını, buna uygun eğitilmesini olmazsa olmaz hale getirmektedir. Bu amaçla geleneksel öğretim yöntemlerinden çıkarak, öğrencilerin analitik düşünme becerilerini geliştirerek onları sorgulayıcı ve araştırmaya sevk eden uygun bir yönetime ihtiyaç vardır. Öğrencinin analitik düşünce yapısını, hızlı öğrenme, hızlı hatırlama ve hızlı analiz etme yeteneklerini artıran; bir konuya birden çok bakış açısı ile yaklaşabilmesini öğreten zihinsel ve düşünsel bir öğretim sistemi olan resfebe zeka oyunları ile bu süreç desteklenmiş olacaktır. Bu sebeple matematiksel kavramlardan oluşan resfebe etkinliklerinin kavram öğrenimini kolaylaştırmasından dolayı hem çözüm hem de üretim aşamasında  algılama ve  öğrenme hızını artırarak, matematiksel bilgi becerileri kazandırıp olumlu tutum ve davranış sağladığı için böyle bir resfebe yarışmasına ihtiyaç duyulmuştur.

PROJENİN AMAÇLARI:

Başvuru formu için  TIKLAYINIZ

Ek 4 için TIKLAYINIZ.

Resfebe sözlüğü için TIKLAYINIZ.